Zakres obowiązków doradcy podatkowego

Czym tak naprawdę zajmuje się doradca podatkowy?

  • udzielanie porad,
  • opinii,
  • wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego,
  • sporządzanie zeznań,
  • deklaracji,
  • udzielenie pomocy w tym zakresie podatnikom, płatnikom i inkasentom,
  • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji,
  • udzielenie porad wynikających z ich prowadzenia,

Doradcy podatkowi przygotowują deklaracje i zeznania podatkowe. Udzielają porad i konsultacji oraz często prowadzą księgi podatkowe dużych przedsiębiorstw. Zarządzają również finansami i sprawozdaniami finansowymi.

Doradcy podatkowi mogą reprezentować klienta na drodze sądowej w sporze z władzami skarbowymi państwa.