Doradca podatkowy, czyli kto?

Zawód doradcy podatkowego nie dla wszystkich.

Przede wszystkim należy podkreślić, że aby zostać zawodowym doradcą podatkowym, należy posiadać niezbędne i bardzo wysokie kwalifikacje – wyższe wykształcenie, wiedzę specjalistyczną oraz doświadczenie z zakresu prawa, w tym prawa podatkowego.

Zdanie egzaminu państwowego skutkuje wpisem na listę doradców podatkowych. Każdy doradca jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która sprawuje pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem tego zawodu.

Doradcy podatkowi muszą nieustannie podnosić swoje kwalifikacje i pogłębiać zdobytą już wiedzę. Uczestniczą oni w szkoleniach, seminariach, czy konferencjach.

Każdego doradcę podatkowego obejmuje tajemnica zawodowa.